Tiếng Tây Ban NhaSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Từ laborar + hậu tố -torio.

Danh từSửa đổi

laboratorio (số nhiều laboratorios)

  1. Phòng thí nghiệm.