Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lḭʔw˨˩ ɗa̰ːʔn˨˩lɨ̰w˨˨ ɗa̰ːŋ˨˨lɨw˨˩˨ ɗaːŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lɨw˨˨ ɗaːn˨˨lɨ̰w˨˨ ɗa̰ːn˨˨

Danh từ sửa

lựu đạn

  1. Vũ khí có vỏ cứng trong chứa chất nổ hoặc chất hoá học và bộ phận gây nổ, thường ném bằng tay.

Dịch sửa

Tham khảo sửa