Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lɛʔɛ˧˥ zaː˧˧˧˩˨ ʐaː˧˥˨˩˦ ɹaː˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lɛ̰˩˧ ɹaː˧˥˧˩ ɹaː˧˥lɛ̰˨˨ ɹaː˧˥˧

Phó từ sửa

lẽ ra

  1. Đáng , đúng ra là.
    Lẽ ra tôi phải hỏi ý kiến anh.

Dịch sửa

Tham khảo sửa