Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
laŋ˧˥ taːj˧˧la̰ŋ˩˧ taːj˧˥laŋ˧˥ taːj˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
laŋ˩˩ taːj˧˥la̰ŋ˩˧ taːj˧˥˧

Từ tương tự

sửa

Xem thêm

sửa

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa