Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
la̰ːŋ˧˩˧ ʨajŋ˧˥laːŋ˧˩˨ tʂa̰n˩˧laːŋ˨˩˦ tʂan˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
laːŋ˧˩ tʂajŋ˩˩la̰ːʔŋ˧˩ tʂa̰jŋ˩˧

Động từ sửa

lảng tránh

  1. Tránh đi không muốn gặp.
    Lảng tránh mọi người.
  2. Tránh đi, không động đến, không nói đến.
    Lảng tránh vấn đề.

Dịch sửa

Tham khảo sửa