Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lo˧˧ zḭ̈ʔk˨˩lo˧˥ jḭ̈t˨˨lo˧˧ jɨt˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lo˧˥ ɟïk˨˨lo˧˥ ɟḭ̈k˨˨lo˧˥˧ ɟḭ̈k˨˨

Tính từSửa đổi

lôgic

  1. Hợp với luận lý.

Đồng nghĩaSửa đổi

DịchSửa đổi

Từ dẫn xuấtSửa đổi

Tham khảoSửa đổi