Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
la̤ːm˨˩ tï̤ŋ˨˩laːm˧˧ tïn˧˧laːm˨˩ tɨn˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
laːm˧˧ tïŋ˧˧

Động từ sửa

làm tình

  1. Thực hiện việc tình dục.