Tiếng IdoSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Từ kuskut--o (danh từ)

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

kuskuto

  1. Chi hồng.