Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

kurchatovium

  1. (Hóa học) Rutecfodium.

Tham khảoSửa đổi