Tiếng Na UySửa đổi

Danh từSửa đổi

Xác định Bất định
Số ít ku kua
Số nhiều kuer, kyr kuene, kyrne

ku gc

  1. Con cái.
    Kua gir oss melk.
    en hellig ku — Việc không thể chỉ trích hay sửa đổi được.

Tham khảoSửa đổi