Tiếng IdoSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Từ krokodil--o (danh từ)

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

krokodilo

  1. sấu.