Tiếng IdoSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Từ kolkotar--o (danh từ)

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

kolkotaro

  1. Ôxít sắt (III).