Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xwaːj˧˧ mi̤˨˩kʰwaːj˧˥ mi˧˧kʰwaːj˧˧ mi˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xwaːj˧˥ mi˧˧xwaːj˧˥˧ mi˧˧

Danh từ

sửa

khoai mì

  1. Củ sắn theo cách gọi của miền Nam.