Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xiəw˧˥ waːn˧˧kʰiə̰w˩˧ waːŋ˧˥kʰiəw˧˥ waːŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xiəw˩˩ wan˧˥xiə̰w˩˧ wan˧˥˧

Động từ sửa

khiếu oan

  1. Giãi bày nỗi oan uổng.
    Khiếu oan cho chồng.

Dịch sửa

Tham khảo sửa