Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kəː˧˧ kɨ̰ʔk˨˩kəː˧˥ kɨ̰k˨˨kəː˧˧ kɨk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kəː˧˥ kɨk˨˨kəː˧˥ kɨ̰k˨˨kəː˧˥˧ kɨ̰k˨˨

Tính từ sửa

cơ cực

  1. Đói khổ, vất vả đến cùng cực.
    Cuộc đời cơ cực.
    Nếm đủ mùi cơ cực.

Dịch sửa

Tham khảo sửa