Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xə̰n˧˩˧ tʰiət˧˥kʰəŋ˧˩˨ tʰiə̰k˩˧kʰəŋ˨˩˦ tʰiək˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xən˧˩ tʰiət˩˩xə̰ʔn˧˩ tʰiə̰t˩˧

Định nghĩa sửa

khẩn thiết

  1. Cần kíp lắm.
    Công việc khẩn thiết.

Dịch sửa

Tham khảo sửa