Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xa̰jŋ˧˩˧ an˧˧kʰan˧˩˨˧˥kʰan˨˩˦˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xajŋ˧˩ an˧˥xa̰ʔjŋ˧˩ an˧˥˧

Xem thêm sửa

  1. Thằng bé khảnh ăn nên gầy còm.

Dịch sửa

Tham khảo sửa