Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xɔj˧˥ lɨ̰ə˧˩˧kʰɔ̰j˩˧ lɨə˧˩˨kʰɔj˧˥ lɨə˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xɔj˩˩ lɨə˧˩xɔ̰j˩˧ lɨ̰ʔə˧˩

Danh từ sửa

khói lửa

  1. Cảnh chiến tranh.

Dịch sửa

Tham khảo sửa