Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xaːk˧˥ na̤ːw˨˩kʰa̰ːk˩˧ naːw˧˧kʰaːk˧˥ naːw˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xaːk˩˩ naːw˧˧xa̰ːk˩˧ naːw˧˧

Tiếng Seneca sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa