Tiếng AnhSửa đổi

Từ viết tắtSửa đổi

kg

  1. Hiệp sự dòng Gatơ (Knight of Garter).

Tham khảoSửa đổi