Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kɛw˧˧ ɓə̰n˧˩˧kɛw˧˥ ɓəŋ˧˩˨kɛw˧˧ ɓəŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kɛw˧˥ ɓən˧˩kɛw˧˥˧ ɓə̰ʔn˧˩

Định nghĩa sửa

keo bẩn

  1. Bủn xỉnxấu bụng.

Dịch sửa

Tham khảo sửa