Tiếng Na Uy sửa

  Xác định Bất định
Số ít kålhode kålhodet
Số nhiều kålhoder kålhoda, kålhodene

Danh từ sửa

kålhode

  1. Bắp cải.

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa