Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
  • IPA: /ɪn.ˈdɑɪn/

Tính từ

sửa

indign /ɪn.ˈdɑɪn/

  1. (Từ cổ, nghĩa cổ) Không xứng đáng.

Tham khảo

sửa