Tiếng Tây Ban NhaSửa đổi

Danh từSửa đổi

idioma (số nhiều idiomas)

  1. Xem ngôn ngữ

Đồng nghĩaSửa đổi

Từ dẫn xuấtSửa đổi