Tiếng IndonesiaSửa đổi

Danh từSửa đổi

ibu kota

  1. Thủ đô.