Tiếng Na Uy sửa

Giới từ sửa

hos

 1. Tại, ở, ở tại.
  Jeg har vart på besøk hos mine foreldre.
  Han overnattet hos venner.
  Boka ligger inne hos meg på kontoret.
  å sitte hos noen
  Ở, của.
  å søke støtte hos noen
  Dette vil vekke mistanke hos ham. — Việc này sẽ gây sự nghi ngờ ở nó.
  å møte forståelse hos noen — Được sự thông cảm của ai.

Tham khảo sửa