Tiếng Hà LanSửa đổi

Sự biến
Dạng bình thường
số ít honderd
số nhiều honderden
Dạng giảm nhẹ
số ít (không có)
số nhiều

Số từSửa đổi

honderd

  1. trăm: mười lần mười, cái số sau negenennegentig và trước honderdeneen