Tiếng CatalanSửa đổi

Thán từSửa đổi

hola

  1. Chào.

Tiếng Băng ĐảoSửa đổi

Danh từSửa đổi

hola gc

  1. Lỗ.

Tiếng Tây Ban NhaSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Từ đồng âmSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Không rõ.

Thán từSửa đổi

¡hola!

  1. Chào.