Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
hwaː˧˥ ʨət˧˥hwa̰ː˩˧ ʨə̰k˩˧hwaː˧˥ ʨək˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
hwa˩˩ ʨət˩˩hwa̰˩˧ ʨə̰t˩˧

Danh từ

sửa

hoá chất

  1. Dạng Reformed tone placement của hóa chất.
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)