Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
haːw˧˧ mɔ̤n˨˩haːw˧˥ mɔŋ˧˧haːw˧˧ mɔŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
haːw˧˥ mɔn˧˧haːw˧˥˧ mɔn˧˧

Tính từ

sửa

hao mòn

  1. Sút kém đi.
    Ruột tằm ngày một héo hon, tuyết sương ngày một hao mòn mình ve (Truyện Kiều)

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa