Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
  • IPA: /.ˌkræft.smən/

Danh từ

sửa

handicraftsman /.ˌkræft.smən/

  1. Thợ thủ công.

Tham khảo

sửa