Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
hə̰ːʔm˨˩ mï̤ŋ˨˩hə̰ːm˨˨ mïn˧˧həːm˨˩˨ mɨn˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
həːm˨˨ mïŋ˧˧hə̰ːm˨˨ mïŋ˧˧

Định nghĩa

sửa

hợm mình

  1. Làm bộ.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa