Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ho˧˥ tiəw˧˧ho̰˩˧ tiəw˧˥ho˧˥ tiəw˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ho˩˩ tiəw˧˥ho̰˩˧ tiəw˧˥˧

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

hố tiêu

  1. Như hố xí

Dịch sửa

Tham khảo sửa