Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
hɨəŋ˧˧ tʰon˧˧hɨəŋ˧˥ tʰoŋ˧˥hɨəŋ˧˧ tʰoŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
hɨəŋ˧˥ tʰon˧˥hɨəŋ˧˥˧ tʰon˧˥˧

Định nghĩa

sửa

hương thôn

  1. Làng mạc, làng xóm.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa