Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
həːn˧˧ tʰwaː˧˧həːŋ˧˥ tʰuə˧˥həːŋ˧˧ tʰuə˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
həːn˧˥ tʰuə˧˥həːn˧˥˧ tʰuə˧˥˧

Tính từSửa đổi

hơn thua

  1. chỉ tính thích thắng
  2. hay có thể hiểu theo nghĩa mỏ nhọn


DịchSửa đổi

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)