Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ha̤ːŋ˨˩ ɗə̤w˨˩haːŋ˧˧ ɗəw˧˧haːŋ˨˩ ɗəw˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
haːŋ˧˧ ɗəw˧˧

Tính từSửa đổi

hàng đầu

  • Xem dưới đây

Phó từSửa đổi

hàng đầu trgt.

  1. Trên hết; Trước hết.
    Biện pháp hàng đầu.
    Đi hàng đầu.

DịchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi