Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ha̤ːj˨˩ ɲi˧˧haːj˧˧ ɲi˧˥haːj˨˩ ɲi˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
haːj˧˧ ɲi˧˥haːj˧˧ ɲi˧˥˧

Danh từ

sửa
  1. Trẻ sơ sinh đang còn bú sữa.
    Hồng hài nhi.