Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

  1. Cách viết khác của grey

Động từSửa đổi

  1. Cách viết khác của grey

Tính từSửa đổi

  1. Cách viết khác của grey

Tham khảoSửa đổi