Tiếng IdoSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Từ grand--a (tính từ)

Cách phát âmSửa đổi

Tính từSửa đổi

granda

  1. Lớn.

Trái nghĩaSửa đổi