Gia Sinh

(Đổi hướng từ gia sinh)

Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zaː˧˧ sïŋ˧˧jaː˧˥ ʂïn˧˥jaː˧˧ ʂɨn˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟaː˧˥ ʂïŋ˧˥ɟaː˧˥˧ ʂïŋ˧˥˧

Địa danhSửa đổi

Gia Sinh

  1. Một thuộc huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam, nơi có khu tâm linh Bái Đính.