Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zə̤ː˨˩ ləw˧˧jəː˧˧ ləw˧˥jəː˨˩ ləw˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟəː˧˧ ləw˧˥ɟəː˧˧ ləw˧˥˧

Xem thêm sửa

  1. Tần ngần đứng suốt giờ lâu (Truyện Kiều)

Dịch sửa

Tham khảo sửa