Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
za̰ːm˧˩˧ ɲɛ̰ʔ˨˩jaːm˧˩˨ ɲɛ̰˨˨jaːm˨˩˦ ɲɛ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟaːm˧˩ ɲɛ˨˨ɟaːm˧˩ ɲɛ̰˨˨ɟa̰ːʔm˧˩ ɲɛ̰˨˨

Động từ

sửa

giảm nhẹ

  1. Làm cho bớt nặng.
    Giảm nhẹ chương trình.
    Giảm nhẹ tiền thuế.

Tham khảo

sửa