Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
˧˧˧˥˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟə˧˥ɟə˧˥˧

Từ nguyên sửa

Bắt nguồn từ từ tiếng Pháp (tên gọi trong tiếng Pháp của tự mẫu g).

Danh từ sửa

giê

  1. Tên gọi của tự mẫu G/g. Trong tiếng Việt, tự mẫu này còn được gọi là gờ.

Đồng nghĩa sửa