Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

genu số nhiều genua

  1. Đầu gối.

Tham khảoSửa đổi