Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

fora

  1. Dạng số nhiều của forum.

Cách dùngSửa đổi

Trong tiếng Anh, từ forums được dùng thường xuyên hơn là fora.

Tiếng Na UySửa đổi

Danh từSửa đổi

fora

<0>

Phương ngữ khácSửa đổi

Tham khảoSửa đổi