Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

fleam

  1. Lưỡi trích (để trích máu ngựa).

Tham khảoSửa đổi