Tiếng PhápSửa đổi

Danh từSửa đổi

estive gc

  1. (Hàng hải) Sự ép gọn (hàng hóa, để đỡ choán chỗ trên tàu).

Tham khảoSửa đổi