Tiếng Tây Ban NhaSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Tính từSửa đổi

Số ít Số nhiều
Giống đức español españoles
Giống cái española españolas

española gc

  1. Xem español.