Tiếng Hà LanSửa đổi

Phó từSửa đổi

ervan

  1. phó từ của đại từ làm từ hai từ van + het