Tiếng Tây Ban NhaSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
eneágono eneágonos

eneágonos số nhiều

  1. Xem eneágono.

Đồng nghĩaSửa đổi